Terms and conditions

VOORWAARDEN

Wij bieden u diensten aan onder voorbehoud van de kennisgevingen, bepalingen en voorwaarden die in deze overeenkomst zijn uiteengezet. Bovendien zult u zich houden aan de regels, richtlijnen, beleidslijnen, voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op dergelijke services voordat u ze gebruikt. We behouden ons het recht voor om deze site en deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.

 

Lees deze overeenkomst voordat u doorgaat, omdat het bezoeken, browsen of anderszins gebruiken van de Site uw instemming met alle bepalingen en voorwaarden in deze overeenkomst aangeeft.

 

U zult via deze Site geen Inhoud, informatie of ander materiaal dat (a) bugs, virussen, wormen, valdeuren, Trojaanse paarden of andere schadelijke code of eigenschappen bevat, uploaden, verspreiden of anderszins publiceren; (b) lasterlijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch, discriminerend of aanleiding kan geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid volgens de wetten van de VS of de wetten van enig ander land dat van toepassing is; of (c) inbreuk maakt op of inbreuk maakt op de auteursrechten, octrooien, handelsmerken, dienstmerken, bedrijfsgeheimen of andere eigendomsrechten van een persoon. Fromeasttowest.nl kan u een account identificatie en wachtwoord geven om u toegang te geven tot bepaalde delen van deze Site en deze te gebruiken. Telkens wanneer u een wachtwoord of identificatie gebruikt, wordt u geacht gemachtigd te zijn om de Site te openen en te gebruiken op een wijze die in overeenstemming is met de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, en Fromeasttowest.nl is niet verplicht om de bron van een dergelijke toegang te onderzoeken of gebruik van de site.

 

Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren door uw gebruik van de Site, verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent. Als u jonger bent dan 18 jaar, gebruik deze site dan alleen onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd. Onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, verleent u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van de Site door deze alleen in uw internetbrowser weer te geven met het doel te winkelen en niet voor enige commercieel gebruik of gebruik voor rekening van een derde partij, tenzij dit vooraf uitdrukkelijk is toegestaan ​​door Fromeasttowest.nl. Elke overtreding van deze Overeenkomst zal resulteren in de onmiddellijke herroeping van de in deze paragraaf verleende licentie zonder kennisgeving aan u.

 

Tenzij dit door ons bedrijf vooraf expliciet is toegestaan, alle materialen, inclusief afbeeldingen, tekst, illustraties, ontwerpen, pictogrammen, foto’s, programma’s, muziekclips of downloads, videoclips en geschreven en andere materialen die deel uitmaken van deze site (samen de ” Inhoud “) zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag op geen enkele manier commercieel gebruik maken van de informatie die op de Site wordt verstrekt of gebruik maken van de Site ten behoeve van een ander bedrijf. We behouden ons het recht voor om service te weigeren, accounts te beëindigen en / of bestellingen naar eigen goeddunken te annuleren, inclusief, maar niet beperkt tot, als we van mening zijn dat klantengedrag in strijd is met toepasselijke wetgeving of schadelijk is voor onze belangen. U mag deze Site of enig deel ervan niet reproduceren, distribueren, weergeven, verkopen, leasen, verzenden, afgeleide werken maken, vertalen, wijzigen, reverse-engineeren, disassembleren, decompileren of anderszins exploiteren, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is toegestaan ​​door ons bedrijf.

 

U bent als enige verantwoordelijk voor alle toegang tot en gebruik van deze site door iedereen die het wachtwoord en de identificatie gebruikt die oorspronkelijk aan u zijn toegewezen, ongeacht of dergelijke toegang tot en gebruik van deze site daadwerkelijk door u is geautoriseerd, inclusief maar niet beperkt tot alle communicatie en uitzendingen en alle verplichtingen (inclusief maar niet beperkt tot financiële verplichtingen) die zijn ontstaan ​​door dergelijke toegang of gebruik. U bent zelf verantwoordelijk voor het beschermen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de identificatie die aan u is toegewezen. U dient Fromeasttowest.nl onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of identificatie of enige andere inbreuk of dreigende schending van de veiligheid van deze Site.